โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวัยทอง


Anti Aging Check up
   
Standard
Executive
Type
Items
Male
Female
Male
Female
Consultation Physician
X
X
X
X
Hematology CBC
X
X
X
X
Diabetes Glycated Hb (HbA1c)    
X
X
Glucose (Fasting)
X
X
X
X
Insulin    
X
X
Lipid Profile Cholesterol
X
X
X
X
Triglyceride
X
X
X
X
HDL
X
X
X
X
LDL
X
X
X
X
VLDL
X
X
X
X
Liver Function Test SGPT
X
X
X
X
SGOT
X
X
X
X
Alkaline Phosphatase
X
X
X
X
Billirubin    
X
X
Albumin
X
X
X
X
Kidney Function BUN
X
X
X
X
Creatinine
X
X
X
X
Gout Uric Acid
X
X
X
X
Micronutrients Vitamin C (HPLC)    
X
X
Vitamin A (HPLC)    
X
X
Vitamin E (HPLC)    
X
X
Vitamin D2 D3 (25_OH Vitamin D2 D3) (HPLC)    
X
X
Vitamin B12    
X
X
Beta Carotene (HPLC)    
X
X
Coenzyme Q10 (HPLC)    
X
X
Hormones Luteinizing Hormone (LH)      
X
  Folicle Stimulating Hormone (FSH)  
X
 
X
  Estradiol (E2)  
X
 
X
  Progesterone (P4)      
X
  Free Testosterone    
X
 
  Testosterone
X
 
X
 
  Thyroid Stimulating Hormone (TSH)    
X
X
  Free T3    
X
X
  Free T4    
X
X
  Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-SO4)    
X
X
  IGF1    
X
X
  Sex Hormone Binding Globulin    
X
X
  IGFBP3    
X
X
  Glutathione (HPLC)    
X
X
Tumor Markers Carcinoembryonic Antigen (CEA)    
X
X
Alphafetoprotein (AFP)    
X
X
CA19-9 (Colon cancer and pancreatic cancer)    
X
X
Prostatic Specific Antigen (PSA)    
X
 
Cancer Antige 15-3 (Breast Cancer)      
X
CA125 (Ovary Cancer)       
X
Gynecology Ultrasound Uterus and Ovary  
X
 
X
Thin Prep Pap Test  
X
 
X
  Meal Coupon
X
X
X
X
Total Selling Price (Baht)
4,805
9,677
40,846
44,670
Package Price (Baht)
2,900
5,800
24,000
27,000

 

กรุณาต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ เพื่อทำการนัดหมาย

Personal Information/ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล : *
อายุ :
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
ตัวอย่าง 0812345678 เพื่อยืนยันนัดหมายและแจ้งข่าว
อีเมล์ :

ตารางเวรแพทย์

  นพ.มรว.ทองทิศ ทองใหญ่
วัน / แพทย์ นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่
จันทร์ 08.00-16.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัสบดี 08.00-16.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-16.00
อาทิตย์ 08.00-16.00

โปรแกรมที่ต้องการตรวจ :
ท่านต้องการตรวจกับแพทย์ท่านใด : *
วันที่ต้องการนัดเพื่อเข้ามาตรวจหรือสามารถ : พ.ศ. 2019 *


กรอกอักษรยืนยันที่คุณเห็นข้างล่าง :

verification image, type it in the box    หมายเหตุ
  • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนมาตรวจร่างกาย 8 ชั่วโมง
  • หลังจากลงทะเบียนแล้ว ก่อนวันนัด 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่โทรไป confirm นัดอีกครั้ง
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันนัดกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทร. 02-716-7001 หรือ 086-072-3486
  • เมื่อมาติดต่อกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้จองแพคเกจจาก website
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Contact us
คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
(สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : info@perfectwomaninstitute.com
TEL : 02 716 7001
FAX : 02 716 7004
ติดตามเราบน 
ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา