ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนแต่งงาน

รายการตรวจ
สำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิง
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาหมู่เลือด Blood group ABO/Rh
ตรวจหาเชื้อเอดส์ Anti - HIV
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิต์ VDRL
ตรวจหาเขื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย Hb-typing
ตรวจปัสสาวะ U/A
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน Rubella Immune
พบสูตินรีแพทย์และตรวจร่างกาย Gynecological Examination
ราคา 2,600 3,100

กรุณาต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ เพื่อทำการนัดหมาย

Personal Information/ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล : *
อายุ :
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
ตัวอย่าง 0812345678 เพื่อยืนยันนัดหมายและแจ้งข่าว
อีเมล์ :

ตารางเวรแพทย์

  นพ.มรว.ทองทิศ ทองใหญ่
วัน / แพทย์ นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่
จันทร์ 08.00-16.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัสบดี 08.00-16.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-16.00
อาทิตย์ 08.00-16.00

ท่านต้องการตรวจกับแพทย์ท่านใด : *
วันที่ต้องการนัดเพื่อเข้ามาตรวจหรือสามารถ : พ.ศ. 2019 *


กรอกอักษรยืนยันที่คุณเห็นข้างล่าง :

verification image, type it in the box    หมายเหตุ
  • หลังจากลงทะเบียนแล้ว ก่อนวันนัด 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่โทรไป confirm นัดอีกครั้ง
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันนัดกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทร. 02-716-7001 หรือ 086-072-3486
  • เมื่อมาติดต่อกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้จองแพคเกจจาก website
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 
Contact us
คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
(สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : info@perfectwomaninstitute.com
TEL : 02 716 7001
FAX : 02 716 7004
ติดตามเราบน 
ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา