โปรแกรมตรวจสุขภาพ


รายการตรวจ
Basic
Standard
VIP
พบสูตินรีแพทย์และตรวจร่างกาย Gynecological Examination
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count(CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar(FBC)
ตรวจหาค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม HbA1C
ตรวจระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง(ชนิดดี) High Density Lipoprotein (HDL)
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง(ชนิดไม่ดี) Low Density Lipoprotein (LDL)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase (ALK)
ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี Total Bilirubin
ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี Direct Bilirubin
ตรวจโปรตีนในเลือดทั้งหมด Total Protein (Albumin/Globulin)
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
ตรวจการทำงานของไต BUN
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด Uric acid
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งสำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic Antigen(CEA)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-fetoprotein(AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งไข่ Cacer Antigen125(CA125)
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ T3, T4, TSH
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ T3, T4, TSH, FreeT3, FreeT4
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี Hepatitis B Surface Antigen(HBsAg)
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti HBs
ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ Hepatitis A (Anti Hav IgG)
ตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination
ตรวจอุจจาระ Stool Exam+Occult blood
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Lower Abdomen
ราคา 2,400 5,800 10,000

กรุณาต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ เพื่อทำการนัดหมาย

Personal Information/ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล : *
อายุ :
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
ตัวอย่าง 0812345678 เพื่อยืนยันนัดหมายและแจ้งข่าว
อีเมล์ :
 

โปรแกรมที่ต้องกาาตรวจ *
วันที่ต้องการนัดเพื่อเข้ามาตรวจ พ.ศ. 2019 *


กรอกอักษรยืนยันที่คุณเห็นข้างล่าง :

verification image, type it in the box    หมายเหตุ
  • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนมาตรวจร่างกาย 8 ชั่วโมง
  • หลังจากลงทะเบียนแล้ว ก่อนวันนัด 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่โทรไป confirm นัดอีกครั้ง
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันนัดกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทร. 02-716-7001
  • เมื่อมาติดต่อกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้จองแพคเกจจาก website
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-716-7001

 
Contact us
คลินิกเวชกรรม แฟมิลี่เฮลท์
(สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : info@perfectwomaninstitute.com
TEL : 02 716 7001
FAX : 02 716 7004
ติดตามเราบน 
ลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา